29 ตุลาคม 2562 ชาวละลมใหม่พัฒนาช่วยกันกั้นฝายยกระดับน้ำมูล

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_520774/

นายนำ ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาพร้อมผู้นำชุมชนในพื้นที่ช่วยกันนำกระสอบทรายไปวางกั้นน้ำบริเวณหูฝายบ้านไร่ไทรงาม ที่กั้นขวางลำน้ำมูล เพื่อที่จะยกระดับน้ำภายในลำน้ำมูลให้สูงขึ้น เนื่องจากต้องการให้น้ำจากลำน้ำมูลไหลเข้าสู่ลำน้ำลำละลมที่อยู่ด้านบนฝายประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ ที่ขณะนี้ระดับน้ำลำน้ำมูลต่ำกว่าทางแยกสายน้ำลำละลม ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านตำบลละลมใหม่พัฒนา ต้องการที่จะกักตุนน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงหลังจากที่ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างหนักการที่ต้องนำกระสอบทรายมากั้นที่ฝายบ้านไร่ไทรงาม ก็เพื่อต้องการเพิ่มระดับน้ำภายในลำน้ำมูลให้สูงพอที่จะไหลลงสู่ลำละลมที่อยู่ด้านบน เพราะในห้วงหน้าฝนที่ผ่านมา น้ำในลำละลมมีน้อยในเกณฑ์ต่ำ และเกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงได้เพราะลำละลมถือเป็นแหล่งน้ำหลักของตำบลละลมใหม่พัฒนาและตำบลท่าจะหลุงที่อยู่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้เป็นการกั้นทั้งสายน้ำเพราะเลือกกั้นเฉพาะบริเวณหูฝายบางส่วนเพื่อให้น้ำปรับระดับสูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ จึงจะสามารถตุนน้ำไว้อย่างเพียงพอ และจะได้รื้อกระสอบทรายออกตามเดิมต่อไป